Alice: Hangi yoldan gideyim? Tavşan: Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok!

Alice: Hangi yoldan gideyim?
Tavşan: Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok!