Hiç de fenâ insanlar değillerdi. Yalnız boş, bomboş mâhluklardı. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu.

Hiç de fenâ insanlar değillerdi. Yalnız boş, bomboş mâhluklardı. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu.