Büyük yok oluşlar, patlamalar, yıkıntılardan Evren’i yarattı. İnsanın gözüyle yok oluş, Allah’ın gözüyle var ediş.

Büyük yok oluşlar, patlamalar, yıkıntılardan Evren’i yarattı. İnsanın gözüyle yok oluş, Allah’ın gözüyle var ediş.