Kozmolojik argümanlarda ilk önerme şudur: Var olmaya başlayan her şeyin bir sebebi vardır. Ama bir varlık sonsuzsa, yani başlangıcı yoksa bu varlık var olmaya hiç başlamamış demektir ve dolayısıyla bir sebebe ihtiyacı olmaz.

Kozmolojik argümanlarda ilk önerme şudur: Var olmaya başlayan her şeyin bir sebebi vardır. Ama bir varlık sonsuzsa, yani başlangıcı yoksa bu varlık var olmaya hiç başlamamış demektir ve dolayısıyla bir sebebe ihtiyacı olmaz.