Dindar bir toplumu ancak din adına, din alimleri kandırabilirdi ve öyle de oldu.

Dindar bir toplumu ancak din adına, din alimleri kandırabilirdi ve öyle de oldu.